In English
0
0
MATERJALITEHNIKA

MATERJALITEHNIKA

  • tk
  • Tellimisel
  • 3-5 tööpäeva

Autorid: P. Kulu, J. Kübarsepp, A. Laansoo, R. Veinthal

Materjalitehnika aluskursuse täismahuline õpik on mõeldud nii ülikoolide bakalaureuseõppe kui ka teiste kõrgkoolide tehnikaalade üliõpilastele, kelle õppekavas on materjalitehnika põhiõppe aineid (tehnomaterjalid, konstruktsioonmaterjalide tehnoloogia või materjalitehnika). Õpik koosneb kahest haakuvast osast, mis üheskoos loovad aluse materjalide ehituse ja nende töötlemisel toimuvate protsesside mõistmisele. Mõlemal osal on eraldi sisukord ja aineloetelu, nii saab kumbagi osa kasutada teineteisest sõltumatult. Õppimise lihtsustamiseks on sisukord ka iga peatüki ees. Peatükid lõpevad kordamisküsimustega, mis võimaldavad omandatut paremini mõista ning ühtlasi valmistuda testideks ja eksamitöödeks. Õpiku esimene osa "Tehnomaterjalid" käsitleb materjalide omadusi ja katsetamist, metallide ja sulamite struktuuri ja nendega seotud faasidiagramme, rauasüsiniksulameid (teraseid ja malme), nende saamist, materjali struktuuri ja omadusi mõjutavat protsessitermotöötlust, mitteraudsulameid (vasesulamid, alumiinisulamid jt), aga ka mittemetalseid materjale (plastid, keraamika ja komposiitmaterjalid) ning materjali ja tehnoloogia valiku küsimusi. Õpiku teises osas "Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia" vaadeldakse põhilisi metallide töötlemise ja toodete saamisega seotud protsesse (survetöötlus, valutehnoloogia, pulbermetallurgia, keevitusjootmine-termolõikus, lõiketöötlus, pinnatehnika, plastide, keraamiks ja komposiitide tehnoloogia). Ilmumisaasta 2015,   I osa 337 lk, II osa 508 lk.