Eesti keeles
0
0
EESTI MÄENDUS

EESTI MÄENDUS

8,00 €

  • tk
  • In Stock
  • 3-5 tööpäeva

Autor: Enno Reinsalu

Õpik koosneb kolmest osast. Esimene osa "Mäenduse põhimõisted" on leksikonilaadne, selgitab mäenduse termineid ja maapõueinseneride mõtteviisi. Trükis on mõeldud erialaõpinguid alustavale üliõpilasele, kuid võib huvi pakkuda ka mäenduskaugele üldsusele.  Teine osa "Eesti maavarad" käsitleb meie mineraalset loodusvara kui inimesele vajalikku maapõue osist. Tähelepanu on pööratud maavarakivimite ja -setete tehnoloogilistele omadustele ja tunnustele, mis mõjutavad kaevandamist ja kasutamist. Kolmas osa "Eesti mäetööstus" võtab vaatluse alla tähestikulises järjestuses meie mineraaltoormetöötluse , keskendudes siiski vaid neile maavaradele, mille kaevandamine toetub mäenduse "kolmele vaalale"  - allmaatööle, lõhkamisele ja rikastamisele.
Ilmumisaasta 2011, 186 lk.