In English
0
0
TERVIKLIK TOOTMINE

TERVIKLIK TOOTMINE

45,00 €

  • tk
  • Laos
  • 3-5 tööpäeva

Autor: Jaan Lavin

Tootmise juhtimise ja planeerimise käsiraamat pakub olulist emakeelset oskusteavet ettevõtte alustavale tootmisjuhile, kui ka juba kogemustega spetsialistile, olles hea õppematerjal bakalaureuse- ja magistriõppes ning täienduskoolitustel. Lisaks sobib raamat ka tootmisega seotud juhtidele, kelle otseste ülesannete hulka kuuluvad tootmistegevuse juhtimine ja planeerimine ning seda nii strateegilisel, taktikalisel kui ka operatiivsel tasandil.
Raamat lähtub tänapäevastest tootmise juhtimise ja planeerimise põhimõtetest ning jaguneb neljaks peatükiks:
• Tootmise juhtimise olulised aspektid
• Tootmise kavandamine
• Tootmise planeerimine ja tootmistegevuse korraldamine
• Ettevõtte organisatsioon ja tööjõu juhtimine
Iga peatüki lõpus on materjali paremaks omandamiseks praktilised ülesanded koos lahendustega ja kordamisküsimustega.