Eesti keeles
0
0
IMO MERESIDE STANDARDVÄLJENDID

IMO MERESIDE STANDARDVÄLJENDID

  • tk
  • Out of Stock
  • 3-5 tööpäeva

Kuna navigatsiooniline ja ohutusalane side laevalt kaldale ja vastupidi, laevalt laevale ning laevasiseselt peab olema täpne, lihtne ja üheselt mõistetav, et vältida segadust ja eksitusi, on vajadus kasutatav keel standardida. See on eriti tähtis, sest rahvusvahelises meresõidus on mitmekeelsete meeskondadega laevade arv kasvanud ja suhtlusprobleemid võivad põhjustada arusaamatusi, seades ohtu laeva, inimesed laeval ja keskkonna. Vastavalt Rahvusvahelisele konventsioonile meremeeste väljaõppest, diplomeerimisest ja vahiteenistusest 1978 koos muudatustega on oskus kasutada ning aru saada IMO standardväljenditest nõutud nende ohvitseride diplomeerimisel, kes osalevad navigatsioonivahis laevadel kogumahutavusega 500 või enam.
Ilmumisaasta 2015, 393 lk